W celu wysłania pliku proszę wybrać przycisk “add files”, otworzy się okno wyboru pliku, wybieramy go. Po załadowaniu pliku na serwer po prawej stronie paska pojawi się napis “success”, można wtedy zamknąć kartę.

 

 

[shareonedrive dir=”01AJ3XZ5H6WQXKN4QY4ZFJAIIWBEFBXVQJ” mode=”upload” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”all” upload=”1″]